CCleaner gebruiken met een solid-state drive (SSD)

CCleaner werkt met SSD’s op een paar uitzonderingen na voor Aangepast opschonen en Station wissen. Ga voor meer informatie naar De vrije ruimte op SSD's wissen met CCleaner verderop. 

1. De volgende CCleaner-functies kunnen van invloed zijn op de levensduur van uw SSD:

  • Aangepast opschonen > tabblad Windows > groep Geavanceerd > Vrije ruimte wissen
  • Extra > Station wissen
  • Opties > Instellingen > Veilig verwijderen en Vrije ruimte op stations wissen

2. De vrije ruimte op SSD’s wissen met CCleaner:

Om de mogelijke impact op de levensduur van SSD's te beperken, wordt bij de functie Station wissen slechts één wisbewerking uitgevoerd op stations die CCleaner herkent als solid-state drives.

Met Wissen in Station wissen wordt altijd een wisbewerking “in 1 keer” uitgevoerd. Het is mogelijk de optie Beveiliging zodanig in te stellen dat er ook bij solid-state drives meerdere wisbewerkingen worden uitgevoerd, maar raadzaam is dat niet.

Opmerking: het is evenmin raadzaam SSD’s te defragmenteren vanwege dezelfde bedenkingen in verband met de levensduur. Meer informatie hierover vindt u in ons artikel Defraggler en SSD’s.

3. CCleaner en de werking van SSD's:

De levensduur van een solid-state drive wordt mede bepaalde door het aantal keren dat er gegevens op worden “geschreven”. Om die reden zijn solid-state drives voorzien van functionaliteit om de schrijfbewerkingen over de schijf te verspreiden. Zodoende wordt voorkomen dat hetzelfde gedeelte van de harde schijf herhaaldelijk wordt beschreven bij het veilig overschrijven.

4. Waarom wordt mijn harde schijf weergegeven als solid-state drive?

Soms kan CCleaner niet bepalen of een station een solid-state drive of een gewone harde schijf is. Als dat gebeurt, merkt CCleaner de schijf voor de zekerheid aan als solid-state drive. Dit kan ook gebeuren wanneer een harde schijf de verkeerde informatie doorgeeft aan de computer. 

Als u zeker weet dat uw harde schijf een gewone schijf is, kunt u de functies Beveiliging en Opschonen in Station wissen gebruiken, hoewel Station wissen beperkt blijft tot “1 keer”.

U wilt weten wat uw licentiesleutel is?

Ga naar de pagina waarmee u licenties kunt opzoeken en voer uw geregistreerde e-mailadres in om informatie over uw product(en) op te vragen, waaronder koppelingen naar downloadbestanden, licentiesleutels en vervaldatums voor uw product(en).

Stuur me de gegevens van mijn licentie toe

Artikelen in deze sectie

Zie meer