Hoe werkt Duplicaten opsporen in CCleaner voor Windows?

Op deze pagina wordt uitgelegd hoe het hulpprogramma Duplicaten opsporen werkt. Weet u niet wat Duplicaten opsporen is, dan kunt u ook daar meer over te weten komen. 

Zo vindt u Duplicaten opsporen:

Open CCleaner, ga naar Extra en selecteer Duplicaten opsporen om het hulpprogramma te starten. In het gedeelte Vergelijken op in de gebruikersinterface van Duplicaten opsporen staan opties waarmee u in de volgende categorieën naar dubbele bestanden kunt zoeken:

  • Naam
  • Grootte
  • Wijzigingsdatum
  • Inhoud (voor deze optie moet u ook het selectievakje Grootte inschakelen)

Duplicaten opsporen zoekt alleen naar bestanden in de categorieën die u hebt geselecteerd.

Een bestand wordt in CCleaner pas als dubbel bestand aangemerkt als het op alle punten die u in Vergelijken op hebt geselecteerd, overeenkomt met twee of meer bestanden op uw pc.

1. Wat houdt dat in? Neem het volgende voorbeeld:

Als u zowel Naam als Grootte selecteert, wordt naar twee bestanden met precies dezelfde naam en grootte gezocht. Dat betekent dat CCleaner pas iets vindt als de bestanden op uw pc aan deze voorwaarden voldoen. 

De functie Negeren van Duplicaten opsporen gebruiken:

Met de selectievakjes in het gedeelte Negeren van de gebruikersinterface kunt u aangeven welke bestanden u wilt negeren (zie de schermafbeelding). Bestanden worden nu door CCleaner als duplicaten gezien als ze niet met een van de geselecteerde opties voor Negeren overeenkomen. Als een bestand bijvoorbeeld een verborgen bestand in het bestandssysteem van uw computer is en u Verborgen bestanden hebt geselecteerd bij Negeren (zie de schermafbeelding ter referentie), wordt het bestand door CCleaner niet als een duplicaat beschouwd. Dit geldt zelfs als het bestand wel aan de criteria voldoet.

De tabbladen Insluiten en Uitsluiten:

Vervolgens kunt u extra schijfstations en/of mappen in- of uitsluiten op de tabbladen Insluiten en Uitsluiten. Klik op Zoeken om het hulpprogramma te starten.

CCleaner Professional, Extra, het scherm Duplicaten opsporen. Zie de informatie hierboven.

Opmerking: Als u een optie bij Insluiten instelt op Alleen bestanden insluiten, wordt alleen de bestanden in de geselecteerde map meegenomen. Selecteer Bestanden en submappen insluiten als u ook in submappen wilt zoeken.

U kunt bestanden verwijderen door het selectievakje in te schakelen en Selectie verwijderen te selecteren. Het is niet veilig om alle dubbele bestanden die met CCleaner zijn gevonden te verwijderen.

Welke dubbele bestanden moet ik verwijderen?

Met Duplicaten opsporen kunt u zoeken naar bestanden met dezelfde naam, grootte, wijzigingsdatum en inhoud. Daarbij kan echter niet worden vastgesteld welke bestanden noodzakelijk zijn en welke u veilig kunt verwijderen.

Hoe weet ik welke gevonden bestanden ik veilig kan verwijderen? 

Controleer het bestandspad en, zo nodig, het bestand zelf om er zeker van te zijn dat het inderdaad om een dubbel bestand gaat en dit niet wordt gebruikt door een programma op uw computer. U kunt een bestand op het scherm Duplicaten opsporen openen door met de rechtermuisknop op het bestand te klikken, Bijbehorende map openen te kiezen en vervolgens op het scherm dat verschijnt te dubbelklikken op het bestand.

1. Dubbele mediabestanden

Normaal gesproken kunt u dubbele bestanden van uw eigen foto’s of films veilig verwijderen. Maar controleer ook in dat geval het bestandspad en de inhoud van de bestanden voordat u iets verwijdert.

2. Dubbele bestanden in een specifieke map selecteren

U kunt dit doen door op een bestand in de lijst van Duplicaten opsporen (zie de schermafbeelding) te klikken, Duplicaten selecteren in te kiezen in het menu en de bewuste map te selecteren.  Nu zoekt CCleaner op die locatie naar dubbele bestanden.

CCleaner Professional, Extra, het scherm Duplicaten opsporen. Resultatenpagina.

Kunnen dubbele bestanden in C:\Windows of C:\Program Files worden verwijderd?

Het is niet raadzaam dubbele bestanden in C:\Windows of C:\Program Files te verwijderen. De kans is groot dat deze noodzakelijk zijn voor een goede werking van programma’s op uw pc. 

Welke opties biedt Duplicaten opsporen nog meer?

U kunt meer opties selecteren door met de rechtermuisknop op bepaalde bestanden te klikken. Hier volgen enkele voorbeelden:

  • Dubbele bestanden op een locatie uitsluiten
  • De lijst met resultaten beperken tot een bepaalde locatie
  • Alle dubbele bestanden van een bepaald type in een groep met dubbele bestanden selecteren
  • De lijst met gevonden dubbele bestanden opslaan als tekstdocument (zodat u het later kunt bekijken)

U wilt weten wat uw licentiesleutel is?

Ga naar de pagina waarmee u licenties kunt opzoeken en voer uw geregistreerde e-mailadres in om informatie over uw product(en) op te vragen, waaronder koppelingen naar downloadbestanden, licentiesleutels en vervaldatums voor uw product(en).

Stuur me de gegevens van mijn licentie toe

Artikelen in deze sectie

Zie meer